PASTEBIN MOORS.IN

გვერდების ძიება
ბოლოს დამატებული
Farm By: JaNNeLa / MSTudio Gro
 1. //=============== NEW ====================//
 2. //======= FERMIS ====//
 3. new fermis[7];//pickebi
 4. new minerpick;
 5. new gogris[MAX_PLAYERS];
 6. new gogra[MAX_PLAYERS];
 7. new Oldminerskin[MAX_PLAYERS];
 8.  
 9.  
 10.  
 11.  
 12.  
 13.  
 14. //============ Yvela Stock'თან ===========//
 15. //==== fermis
 16. stock Fermis(playerid)
 17. {
 18.         if(IsPlayerInRangeOfPoint(playerid, 5.0, -238.74812, -1351.52808, 6.48670))//1-Ã¥ ìåñòî äîáû÷è
 19.         {
 20.         if(IsPlayerAttachedObjectSlotUsed(playerid, 3)) RemovePlayerAttachedObject(playerid, 3);
 21.             ApplyAnimation(playerid, "BOMBER","BOM_Plant_Loop",4.0,1,0,0,1,0,1);
 22.         SetPVarInt(playerid,"Ferma",1);
 23.                 SetTimerEx("fermtimer",5000,0,"%d",playerid);
 24.             return 1;
 25.         }
 26.         else if(IsPlayerInRangeOfPoint(playerid, 5.0, -246.54472, -1351.29456, 7.22786))//2-Ã¥ ìåñòî äîáû÷è
 27.         {
 28.             if(IsPlayerAttachedObjectSlotUsed(playerid, 3)) RemovePlayerAttachedObject(playerid, 3);
 29.             ApplyAnimation(playerid, "BOMBER","BOM_Plant_Loop",4.0,1,0,0,1,0,1);
 30.         SetPVarInt(playerid,"Ferma",1);
 31.                 SetTimerEx("fermtimer",5000,0,"%d",playerid);
 32.             return 1;
 33.         }
 34.         else if(IsPlayerInRangeOfPoint(playerid, 5.0, -243.41266, -1342.69543, 6.41274))//3-Ã¥ ìåñòî äîáû÷è
 35.         {
 36.             if(IsPlayerAttachedObjectSlotUsed(playerid, 3)) RemovePlayerAttachedObject(playerid, 3);
 37.             ApplyAnimation(playerid, "BOMBER","BOM_Plant_Loop",4.0,1,0,0,1,0,1);
 38.         SetPVarInt(playerid,"Ferma",1);
 39.                 SetTimerEx("fermtimer",5000,0,"%d",playerid);
 40.             return 1;
 41.         }
 42.         else if(IsPlayerInRangeOfPoint(playerid, 5.0, -217.49777, -1331.37573, 9.85644))//4-Ã¥ ìåñòî äîáû÷è
 43.         {
 44.             if(IsPlayerAttachedObjectSlotUsed(playerid, 3)) RemovePlayerAttachedObject(playerid, 3);
 45.             ApplyAnimation(playerid, "BOMBER","BOM_Plant_Loop",4.0,1,0,0,1,0,1);
 46.             SetPVarInt(playerid,"Ferma",1);
 47.             SetTimerEx("fermtimer",5000,0,"%d",playerid);
 48.             return 1;
 49.         }
 50.         else if(IsPlayerInRangeOfPoint(playerid, 5.0, -207.16600, -1333.66211, 9.25631))//5-Ã¥ ìåñòî äîáû÷è
 51.         {
 52.             if(IsPlayerAttachedObjectSlotUsed(playerid, 3)) RemovePlayerAttachedObject(playerid, 3);
 53.             ApplyAnimation(playerid, "BOMBER","BOM_Plant_Loop",4.0,1,0,0,1,0,1);
 54.             SetPVarInt(playerid,"Ferma",1);
 55.             SetTimerEx("fermtimer",5000,0,"%d",playerid);
 56.             return 1;
 57.         }
 58.         else if(IsPlayerInRangeOfPoint(playerid, 5.0, -213.98917, -1383.53064, 5.08855))//6-Ã¥ ìåñòî äîáû÷è
 59.         {
 60.             if(IsPlayerAttachedObjectSlotUsed(playerid, 3)) RemovePlayerAttachedObject(playerid, 3);
 61.             ApplyAnimation(playerid, "BOMBER","BOM_Plant_Loop",4.0,1,0,0,1,0,1);
 62.             SetPVarInt(playerid,"Ferma",1);
 63.             SetTimerEx("fermtimer",5000,0,"%d",playerid);
 64.             return 1;
 65.         }
 66.         else if(IsPlayerInRangeOfPoint(playerid, 5.0, -223.79475, -1379.25903, 6.50434))//7-Ã¥ ìåñòî äîáû÷è
 67.         {
 68.             if(IsPlayerAttachedObjectSlotUsed(playerid, 3)) RemovePlayerAttachedObject(playerid, 3);
 69.             ApplyAnimation(playerid, "BOMBER","BOM_Plant_Loop",4.0,1,0,0,1,0,1);
 70.             SetPVarInt(playerid,"Ferma",1);
 71.             SetTimerEx("fermtimer",5000,0,"%d",playerid);
 72.             return 1;
 73.         }
 74.         return 1;
 75. }
 76. //===//
 77.  
 78.  
 79.  
 80. //==================== OnPlayerConnect =================//
 81.         SetPVarInt(playerid,"GoFerm",0);//fermis
 82.         SetPVarInt(playerid,"Ferma",0);//fermis
 83.  
 84.  
 85. //================== OnDialogResponse =================//
 86.  
 87. case 9991:
 88.                 {
 89.            if(!response) return SendClientMessage(playerid, 0xFFFFFFFF, "{9ACD32}Tqven Uari Tqvit Samushaoze!");
 90.            SetPVarInt(playerid,"GoFerm",1);
 91.            SetPVarInt(playerid,"Ferma",0);
 92.            Oldminerskin[playerid] = GetPlayerSkin(playerid);
 93.                    SetPlayerSkin(playerid, 158);
 94.                    //SetPlayerAttachedObject( playerid, 3, 18634, 6, 0.078222, 0.000000, 0.110844, 298.897308, 264.126861, 193.350555, 1.000000, 1.000000, 1.000000 );
 95.                    SendClientMessage(playerid,-1,"{FFFFFF}Tqven Daiwyet Mushaoba Fermerad. {6A5ACD}Wadit Moagrovet Gogrebi.");
 96.            return 1;
 97.                 }
 98.         case 9992:
 99.         {
 100.            if(!response) return SendClientMessage(playerid, 0xFFFFFFFF, "{9ACD32}Tqven Agrdzelebt Samushaos.");
 101.                    new te[100];
 102.                    SetPVarInt(playerid,"GoFerm",0);
 103.                    SetPVarInt(playerid,"Ferma",0);
 104.                    SetPlayerSkin(playerid, Oldminerskin[playerid]);
 105.                    PlayerInfo[playerid][pCash] += gogra[playerid]*5;
 106.                    format(te,sizeof(te),"{FFFFFF}Samushao Dge Dasrulda. {6A5ACD}Tqveni Xelfasi: %d.",gogra[playerid]*5);
 107.            SendClientMessage(playerid,-1,te);
 108.                    gogris[playerid] = 0;
 109.                    gogra[playerid] = 0;
 110.                    OnPlayerUpdateAc(playerid);
 111.                    if(IsPlayerAttachedObjectSlotUsed(playerid, 3)) RemovePlayerAttachedObject(playerid, 3);
 112.                    if(IsPlayerAttachedObjectSlotUsed(playerid, 4)) RemovePlayerAttachedObject(playerid, 4);
 113.            return 1;
 114.         }
 115.  
 116.  
 117. //============== OnPlayerDisconnect ============//
 118.         gogris[playerid] = 0;//Fermis
 119.         gogra[playerid] = 0;//Fermis
 120.         SetPVarInt(playerid,"Ferma",0);//ferma
 121.         SetPVarInt(playerid,"GoFerm",0);//ferma
 122.  
 123.  
 124.  
 125.  
 126.  
 127. //==============OnPlayerEnterCheckpoint ==========//
 128.  
 129.         if(GetPVarInt(playerid,"Ferma") == 1)//fermis
 130.         {
 131.         DisablePlayerCheckpoint(playerid);
 132.         gogris[playerid] = random(50);
 133.         gogra[playerid] = gogra[playerid] + gogris[playerid];
 134.             new text[150];
 135.             format(text,sizeof(text),"{9ACD32}Tqveni Gogra iwonis {FF0000}%d{9ACD32} KG. {FFA500}Sul Mokrefili Gogrebis Wona {FFFFFF}%d{FFA500} KG.",gogris[playerid],gogra[playerid]);
 136.             SendClientMessage(playerid,-1,text);
 137.             gogris[playerid] = 0;
 138.         SetPVarInt(playerid,"Ferma",0);
 139.             if(IsPlayerAttachedObjectSlotUsed(playerid, 4)) RemovePlayerAttachedObject(playerid, 4);
 140.         ClearAnim(playerid);
 141.             //SetPlayerAttachedObject( playerid, 3, 2228, 6, 0.078222, 0.000000, 0.110844, 298.897308, 264.126861, 193.350555, 1.000000, 1.000000, 1.000000 );
 142.             return 1;
 143.         }//fermis
 144.  
 145.  
 146.  
 147. //========== ყველა Public'თან =========//
 148. //fermis
 149. forward fermtimer(playerid);
 150. public fermtimer(playerid)
 151. {
 152.         if(IsPlayerAttachedObjectSlotUsed(playerid, 3)) RemovePlayerAttachedObject(playerid, 3);
 153.         SendClientMessage(playerid,-1,"Tqven Mokrifet Gogra! Waiget Sawyobshi.");
 154.         ApplyAnimation(playerid,"CARRY","crry_prtial",4.1,0,1,1,1,1);
 155.         SetPlayerAttachedObject( playerid, 4, 19320, 1, 0.184699, 0.426247, 0.000000, 259.531341, 80.949592, 0.000000, 0.876124, 0.868181, 0.870769);
 156.         SetPlayerCheckpoint(playerid, -193.77097, -1395.87622, 3.88145, 5.0);
 157.         return 1;
 158. }
 159.  
 160.  
 161. //=========== OnPlayerPickUpDynamicPickup ან იქ სადაც PickUpების ფუნქციებია ========//
 162. //--- FERMIS ----//
 163.         if(pickupid >= fermis[0] && pickupid <= fermis[6])//pickupid >= meriistvis[0] && pickupid <= meriistvis[1]
 164.         {
 165.         if(GetPVarInt(playerid,"GoFerm") == 1)
 166.                 {
 167.                     if(GetPVarInt(playerid,"Ferma") == 0)
 168.                     {
 169.                         Fermis(playerid);
 170.                         return 1;
 171.                     }
 172.                 }
 173.         }
 174.  
 175.         if(pickupid ==  minerpick)
 176.         {
 177.                 if(GetPVarInt(playerid,"GoFerm")==0)
 178.                 {
 179.                         return ShowPlayerDialogEx(playerid,9991,DIALOG_STYLE_MSGBOX,"{00BFFF}FERMA","{FFFFFF}Fermerad Mushaoba.","Dawyeba","Uaryofa");
 180.                 }
 181.                 else
 182.                 {
 183.                     return ShowPlayerDialogEx(playerid,9992,DIALOG_STYLE_MSGBOX,"{00BFFF}FERMA","{FFFFFF}Darwmunebuli Xart, Rom Gindat Dasruleba?.","Diax","Uaryofa");
 184.                 }
 185.         }
 186.  
 187.  
 188. //=============== OnGameModeInit =============//
 189.         //==== FERMIS ===//
 190.         fermis[0] = CreatePickup(19605,23,-238.74812, -1351.52808, 6.48670);
 191.         fermis[1] = CreatePickup(19605,23,-246.54472, -1351.29456, 7.22786);
 192.         fermis[2] = CreatePickup(19605,23,-243.41266, -1342.69543, 6.41274);
 193.         fermis[3] = CreatePickup(19605,23,-217.49777, -1331.37573, 9.85644);
 194.         fermis[4] = CreatePickup(19605,23,-207.16600, -1333.66211, 9.25631);
 195.         fermis[5] = CreatePickup(19605,23,-213.98917, -1383.53064, 5.08855);
 196.         fermis[6] = CreatePickup(19605,23,-223.79475, -1379.25903, 6.50434);
 197.         minerpick = CreatePickup(1275, 23, -190.17207, -1393.58398, 5.20666);//maika
 198.         CreateDynamicMapIcon(-190.17207, -1393.58398, 5.20666,51,0);//FERMIS
 199.  
 200.  
Parsed in 0.037 seconds